trešdiena, 2017. gada 12. jūlijs

Ec.39:29

"Es no tiem vairs neslēpšu Savu vaigu, jo Es izlēju Savu Garu pār Israēla namu," saka Dievs Tas Kungs.