pirmdiena, 2017. gada 17. jūlijs

Cah.9:10

Kara stopam būs tapt salauztam, jo Viņš nesīs mieru tautu starpā.