pirmdiena, 2017. gada 3. jūlijs

Ap.d.4:20

Mēs nevaram nerunāt par to, ko esam redzējuši un dzirdējuši.