trešdiena, 2017. gada 19. jūlijs

2.Moz.15:26

Es esmu Tas Kungs, jūsu ārsts.