svētdiena, 2017. gada 30. jūlijs

1.Kor.4:20

Dieva valstība nav vārdos, bet spēkā.