trešdiena, 2017. gada 14. jūnijs

Ps.91:15

Kad viņš Mani piesauks, tad Es viņu paklausīšut.