ceturtdiena, 2017. gada 29. jūnijs

Ps.69:14

Es Tevi lūdzu, Kungs, laikā, kad Tev tas labpatiktu; ak, Dievs, uzklausi mani Savā lielajā žēlastībā.