piektdiena, 2017. gada 16. jūnijs

Mt.13:43

Taisnie spīdēs kā saule sava Tēva valstībā.