trešdiena, 2017. gada 21. jūnijs

Jņ.14:18

Es jūs neatstāšu bāreņus, bet nākšu pie jums.