pirmdiena, 2017. gada 5. jūnijs

Jes.50:4

Dievs Tas Kungs man ir devis gudru mēli, ka es ar savu uzrunu protu stiprināt nogurušos.