piektdiena, 2017. gada 9. jūnijs

Ap.d.4:32

Ticīgo pulks bija viena sirds un viena dvēsele, neviens neko no savas mantas nesauca par savu, bet viņiem viss bija kopīgs.