svētdiena, 2017. gada 25. jūnijs

1.Moz.50:21

Viņš tos mierināja un runāja uz to sirdīm.