ceturtdiena, 2017. gada 15. jūnijs

1.Kor.3:22-23

Viss jums pieder. Bet jūs piederat Kristum un Kristus Dievam.