pirmdiena, 2017. gada 19. jūnijs

1.Kor.2:5

Lai jūsu ticība nebūtu pamatota cilvēku gudrībā, bet Dieva spēkā.