trešdiena, 2017. gada 3. maijs

Sal.pam.19:21

Daudz nodomu ir vīra sirdī, bet pāri visam stāv un paliek Tā Kunga padoms.