trešdiena, 2017. gada 10. maijs

Sal.pam.17:5

Kas apsmej nabagu, tas nicina viņa Radītāju, un, kas priecājas par cita nelaimi, nepaliks nesodīts.