otrdiena, 2017. gada 23. maijs

Sal.pam.14:21

Kas savu tuvāko nicina, tas grēko, bet svētīgs ir tas, kas iežēlojas par nelaimīgiem.