svētdiena, 2017. gada 7. maijs

Ps.71:8

Mana mute ir pilna Tavas slavas, vienumēr apliecinādama Tavu godību.