pirmdiena, 2017. gada 15. maijs

Ps.40:12

Tu, ak, Kungs, nepārtrauksi Savu labvēlību pret mani, Tava žēlastība un uzticība mani sargās vienumēr!