pirmdiena, 2017. gada 8. maijs

Ps.118:17

Es nemiršu, bet dzīvošu un sludināšu Tā Kunga darbus.