trešdiena, 2017. gada 31. maijs

Jēk.5:8

Pacietieties arī jūs, stipriniet savas sirdis, jo Tā Kunga atnākšana ir tuvu.