pirmdiena, 2017. gada 29. maijs

Ebr.4:16

Pieiesim bez bailēm pie žēlastības troņa, lai saņemtu apžēlošanu un atrastu žēlastību, palīdzību īstā laikā.