piektdiena, 2017. gada 26. maijs

Atkl.14:7

Pielūdziet To, kas radījis debesis un zemi, jūru un ūdens avotus.