piektdiena, 2017. gada 5. maijs

5.Moz.15:7

Neapcietini savu sirdi un neaizslēdz savu roku sava nabaga brāļa priekšā,