svētdiena, 2017. gada 14. maijs

2.Moz.6:7

Es ņemšu jūs Sev par tautu un būšu jums par Dievu.