trešdiena, 2017. gada 19. aprīlis

Jer.23:35

Jums vairāk jārunā savā starpā ikvienam ar savu tuvāko un ar savu brāli par to, ko Tas Kungs atbildēja un ko Viņš ir teicis!