ceturtdiena, 2017. gada 20. aprīlis

1.Sam.7:3

Pievērsiet savu sirdi Tam Kungam un kalpojiet vienīgi Viņam.