trešdiena, 2017. gada 12. aprīlis

1.Sam.2:1

Mana sirds ir līksma par To Kungu.