trešdiena, 2017. gada 5. aprīlis

1.Ķēn.19:18

Es paglābšu Israēlā septiņus tūkstošus: visus, kas ceļus nav locījuši Baala priekšā.