pirmdiena, 2017. gada 3. aprīlis

1.Ķēn.17:16

Milti tīnē neizsīka un eļļas apaļā krūzē nepietrūka, pēc Tā Kunga vārda, ko Viņš caur Eliju bija runājis.