trešdiena, 2017. gada 29. marts

Raudu dz.3:24

Tas Kungs ir mana daļa, saka mana dvēsele, tādēļ es cerēšu uz Viņu.