piektdiena, 2017. gada 17. marts

Ps.86:11

Māci man, Kungs, Tavu ceļu, lai es staigāju Tavā patiesībā.