piektdiena, 2017. gada 24. marts

Lk.6:20

Svētīgi jūs nabagi, jo jums pieder Dieva valstība!