svētdiena, 2017. gada 19. marts

5.Moz.4:31

Tas Kungs, tavs Dievs, ir žēlsirdīgs Dievs, Viņš tevi neatstās.