piektdiena, 2017. gada 3. marts

1.Pēt.2:3

Jūs esat baudījuši, ka Tas Kungs ir labs.