pirmdiena, 2017. gada 13. februāris

Ps.90:8

Tu liec mūsu noziegumus Savā priekšā, mūsu apslēptos grēkus Sava vaiga gaismā.