ceturtdiena, 2017. gada 23. februāris

Ps.51:12

Radi manī, ak, Dievs, šķīstu sirdi un atjauno manī pastāvīgu garu!