pirmdiena, 2017. gada 27. februāris

Ps.33:4

Taisni ir Tā Kunga vārdi, un visi Viņa darbi ir pilni uzticības.