trešdiena, 2017. gada 8. februāris

Mal.3:2

Kas varēs izturēt Viņa atnākšanas dienu, un kas varēs pastāvēt, kad Viņš ieradīsies?