ceturtdiena, 2017. gada 2. februāris

Jes.35:6

Ūdens izverd tuksnesī un strauti izkaltušā klajumā.