trešdiena, 2017. gada 4. janvāris

Ps.119:147

Ar mazu gaismiņu es nāku, pēc palīga saukdams; es paļaujos uz Tavu vārdu.