ceturtdiena, 2017. gada 12. janvāris

Ps.103:8

Žēlīgs un lēnīgs ir Tas Kungs, pacietīgs un bagāts žēlastībā.