pirmdiena, 2017. gada 2. janvāris

Neh.9:33

Tu esi taisns visā, kas ir nācis pār mums, jo Tu esi parādījis mums uzticību, bet mēs esam rīkojušies bezdievīgi.