piektdiena, 2017. gada 6. janvāris

Jes.9:4

Bruņojums tiem, kas taisās uz karu, un drēbes, kas asinīm aptraipītas, būs tikai laupījums ugunij, uguns tās aprīs.