svētdiena, 2017. gada 22. janvāris

Jes.66:13

Kā māte iepriecina savus bērnus, tā Es jūs iepriecināšu.