piektdiena, 2017. gada 13. janvāris

Jes.30:19

Viņš tev būs žēlīgs, kad tu Viņu piesauksi. Kad Viņš dzirdēs tavu balsi, Viņš tev atbildēs.