trešdiena, 2017. gada 18. janvāris

Hab.3:18

Es tomēr gribu gavilēt savam Kungam un likt izpausties savam priekam par savu Glābēju, savu Dievu!