svētdiena, 2017. gada 8. janvāris

2.Moz.20:23

Neceliet Man blakus nedz sudraba dievekļus, nedz zelta dievekļus.