piektdiena, 2016. gada 16. decembris

Rom.2:4

Dieva laipnība tevi vada uz atgriešanos.