pirmdiena, 2016. gada 19. decembris

Ps.97:11

Gaisma atspīd taisnajam, un prieks atmirdz tiem, kas sirdī skaidri.